Buurtbemiddeling Uden Samen werken aan een oplossing

T: 088-3742525

Buurtbemiddeling Uden Gecertificeerd

Het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is beheerder van de aanpak buurtbemiddeling en het landelijke aanspreekpunt voor organisaties die buurtbemiddeling aanbieden. In die hoedanigheid bewaakt het CCV de kwaliteit van de aanpak.

De kwaliteitstoets waarmee organisaties een certificaat kunnen behalen, bestaat sinds een paar jaar. Inmiddels hebben 33 buurtbemiddelingsorganisaties dit certificaat behaald waaronder ook Buurtbemiddeling Uden.