Buurtbemiddeling Uden Samen werken aan een oplossing

T: 088-3742525

Landelijk nieuws Buurtbemiddeling

METRO:

Politie bespaart tijd met uitbesteden burenruzies

De politie bespaarde vorig jaar ruim 50.000 uur doordat ze zich niet met burenruzies bezig hoefde te houden.

Buurtbemiddeling zit enorm in de lift. Doordat vrijwilligers steeds meer conflicten tot een goed einde brengen, kan de politie zich op dringender zaken richten. Nieuw zijn de speciale ’schuttingbemiddelaars’, die zich louter bezighouden met ruzies in de tuin.

Volgende week zal het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV) bekendmaken dat in tweederde van de gevallen waar buurtbemiddeling aan te pas komt, de ruzie wordt opgelost. Vorig jaar werden er in ons land zo’n 10.000 zaken aangemeld waarbij vrijwilligers de commotie moesten sussen. En dat worden er dit jaar veel meer.

”Dat bespaart de politie tijd”, zegt Frannie Herder van het CCV. ”Een gemiddelde bemiddeling neemt tussen de 4 en 6 uur in beslag. Je moet met de ene partij praten, dan met de andere en vervolgens proberen ze samen aan tafel te krijgen. Al die tijd kan de politie nu steken in zaken met prioriteit.”

Inmiddels zijn honderden vrijwilligers opgeleid om op te treden bij conflicten tussen bewoners. Amsterdam heeft 110 bemiddelaars. En die zijn hard nodig, want de hoofdstad is koploper wat aanmeldingen voor buurtbemiddeling betreft. ”We verwachten dit jaar boven de 1200 uit te komen”, zegt Bente Thé van BeterBuren.

”Het is een goede zaak dat mensen niet direct naar de politie stappen. Als ze dat wel doen, dan verwijst de politie ze vaak door naar ons. Ook woningcorporaties doen dat. Kijk, mensen moeten vaak nog wel gewoon naast elkaar blijven wonen. Als er dan agenten bij zijn gehaald, geeft dat toch een wat lastige situatie.”

Utrecht kent veel problemen tussen oudere bewoners en studenten. Het eerste half jaar moest in de Domstad 155 keer door vrijwilligers worden bemiddeld, terwijl dat over het gehele vorige jaar 201 keer was. ”Bij ons kan een bemiddeling soms wel 9 uur duren,” zegt José van den Berg van het buurtbemiddelbureau. „Veel conflicten gaan hier over geluidsoverlast. Als je een groep van twintig studenten bij elkaar wilt hebben en die moeten met de buren gaan praten, dan neemt dat nogal wat tijd in beslag.”

In Groningen is men onlangs gestart met speciale ’schuttingbemiddelaars’. ”Dat is het project ’over de schutting’,” zegt Bertrin Roukema, Projectleider Buurtbemiddeling. ”Veel burenconflicten ontstaan door gedoe over schuttingen en erfafscheiding. Als bewoners niet weten hoe ze dit op een goede manier met hun buren moeten oplossen, kunnen ze de hulp inroepen van een schuttingbemiddelaar. In grote lijnen kent die de regels die er bestaan over erfafscheidingen. Wat wij willen is dat bewoners niet met het wetboek in de hand hun buren tegemoet treden, maar dat ze het gesprek aangaan.”

Bron: Metro [plaatsing 29-8-2013]
http://www.metronieuws.nl/nieuws/politie-bespaart-tijd-met-uitbesteden-burenruzies/SrZmhB!EGJCw9s2QyDo/